فارسی | English                                                                                                          خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
 
ناشرین استاندارد
A4A
A4A 2021 تعداد :59
Airlines for America
خطوط هوائي آمريکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
ADS
ADS 2020 تعداد :0
Aerospace, Defence, Security & Space
هوا فضا دفاع و امنيت
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
AECMA
AECMA 2001 تعداد :3347
Association Europeene Des Constructeurs De Materiel Aerospatial
استانداردهاي اروپا در زمينه سيستم هاي هوايي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
AIA
AIA 2020 تعداد :2600
Aerospace Industries Association of American
استانداردهاي هوا فضا آمريکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
AIAA
AIAA 2021 تعداد :135
American Institute Aeronavtics and Astronavtics
استانداردهاي موسسه هوا و فضا آمريکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
AMS
AMS 2022 تعداد :5928
Aerospace Material Specifications
استاندارد خصوصيات مواد هوا فضا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
ASD-STAN
ASD-STAN 2020 تعداد :3328
AeroSpace and Defence Industries Association of Europe
انجمن صنايع هوافضا و دفاعي اروپا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
EASA
EASA 2022 تعداد :8925
European Aviation Safety Agency
آژانس ايمني حمل و نقل هوايي اروپا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
EUROCAE
EUROCAE 2022 تعداد :319
European Organization For Civil Aviation Electronics
استانداردهاي الکترونيک در سيستم هاي هوايي غير نظامي اروپا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
FSF
FSF 2015 تعداد :107
Flight Safety Foundation
بنياد ايمني پرواز
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
GSFC
GSFC 2018 تعداد :0
Goddard Space Flight Center
مرکز پرواز فضایی گودارد
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
ICAO
ICAO 2021 تعداد :620
International Civil Aviation Organization
استانداردهاي غير نظامي هوا فضا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
JAA
JAA 2009 تعداد :283
Joint Aviation Authorities
انجمن مشترک هواپيمائي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
JSC
JSC 2018 تعداد :0
Johnson Space Center
مرکز فضایی جانسون
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
KSC
KSC 2018 تعداد :0
Kennedy Space Center
مرکز فضایی کندی
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
MSFC
MSFC 2018 تعداد :0
Marshall Space Flight Center
مرکز پرواز فضایی مارشال
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
NAS
NAS 2018 تعداد :2459
National Aerospace Standards
استانداردهاي جهاني هوا و فضا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
NASA
NASA 2018 تعداد :2014
National Aeronautics and Space Administration
سازمان ملي هوانوردي و فضايي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
SSC
SSC 2018 تعداد :0
Stennis Space Center
مرکز فضائی استنیس
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
UKCAA
UKCAA 2022 تعداد :3987
United Kingdom Civil Aviation Authority
سازمان هواپيمائي کشوري انگلستان
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
سبد خرید 0