فارسی | English                                                                                                          خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
   Total Result : 1 - 10 of 2235 for ARINC

Search Results
ARINC 645-1  
ARINC 645-1 2021  تاریخچه  
COMMON TERMINOLOGY AND FUNCTIONS FOR SOFTWARE DISTRIBUTION AND LOADING
5000000 ریال  
ARINC 678  
ARINC 678 2021  تاریخچه  
GUIDANCE FOR DISTRIBUTED RADIO ARCHITECTURES
5000000 ریال  
ARINC 681  
ARINC 681 2021  تاریخچه  
TIMELY RECOVERY OF FLIGHT DATA (TRFD)
5000000 ریال  
ARINC 687  
ARINC 687 2021  تاریخچه  
ONBOARD SECURE WI-FI NETWORK PROFILE STANDARD
5000000 ریال  
ARINC 688  
ARINC 688 2021  تاریخچه  
INTERSYSTEM NETWORK INTEGRATION
5000000 ریال  
ARINC 858P1  
ARINC 858P1 2021  تاریخچه  
INTERNET PROTOCOL SUITE (IPS) FOR AERONAUTICAL SAFETY SERVICES PART 1 AIRBORNE IPS SYSTEM TECHNICAL REQUIREMENTS
5000000 ریال  
ARINC 858P2  
ARINC 858P2 2021  تاریخچه  
INTERNET PROTOCOL SUITE (IPS) FOR AERONAUTICAL SAFETY SERVICES PART 2 IPS GATEWAY AIR-GROUND INTEROPERABILITY
5000000 ریال  
ARINC 854  
ARINC 854 2020  تاریخچه  
CABIN EQUIPMENT NETWORK BUS
5000000 ریال  
ARINC 686  
ARINC 686 2020  تاریخچه  
ROADMAP FOR IPV6 TRANSITION IN AVIATION
5000000 ریال  
ARINC 485P2-5  
ARINC 485P2-5 2020  تاریخچه  
CABIN EQUIPMENT INTERFACES PART 2 PHYSICAL LAYER __ IN-SEAT PROTOCOL
5000000 ریال  

 

« First    ‹ Previous   1 2 3 4     Next ›    Last »
 

 


سبد خرید 0