فارسی | English                                                                                                                                                خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
 
ناشرین استاندارد
AF
AF 2016 تعداد :1429
Air Force Life Cycle Management Center
مرکز مديريت چرخه عمر نيروي هوايي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
AIRFORCE
AIRFORCE 2018 تعداد :0
US AirForce
نیروی هوائی ایالات متحده آمریکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
ARMY
ARMY 2018 تعداد :0
US Army
ارتش ایالات متحده آمریکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
ASIS
ASIS 2018 تعداد :0
American Society for Industrial Security
انجمن امنیت صنایع آمریکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
BMI
BMI 2018 تعداد :0
Battelle Memorial Institute
موسسه یادبود باتل
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
CFR
CFR 2016 تعداد :3455
Code of Federal Regulations
کدهاي مقررات فدرال
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
COE
COE 2016 تعداد :2821
Corps of Engineers
نيروهاي مهندسي نظامي آمريکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
DLA
DLA 2018 تعداد :0
Defense Logistics Agency
آژانس لجستیک دفاع
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
DOD
DOD 2018 تعداد :32233
Department of Defense
وزارت دفاع آمريکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
FAA
FAA 2018 تعداد :0
US Federal Aviation Administration
اداره هوانوردی فدرال
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
FED
FED 2015 تعداد :2541
Federal Specifications and Standards
استانداردها و مقررات فدرال
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
JAG
JAG 2018 تعداد :0
Office of the Judge Advocate General
دفتر وزارت دادگستری
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
MIL
MIL 2016 تعداد :32233
Military standard / Department Of Defense
استانداردهاي دفاعي آمريکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
MOD
MOD 2020 تعداد :3828
Ministry of Defense
استانداردهاي دفاعي بريتانيا
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
NATO
NATO 2020 تعداد :3130
North Atlantic Treaty Organization
سازمان پيمان آتلانتيک شمالي
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
NAVY
NAVY 2018 تعداد :0
US Navy
نیروی دریائی ایالات متحده آمریکا
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
UFC
UFC 2015 تعداد :262
Unified Facilities Criteria
معيارهاي امکانات يکدست
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
UFGS
UFGS 2016 تعداد :1042
Unified Facilities Guide Specifications
راهنماي امکانات يکدست
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
USCG
USCG 2018 تعداد :0
United States Coast Guard
گارد ساحلی ایالات متحده
پیمایش استانداردها اشتراک :Unsubscribe
VG
VG 2016 تعداد :950
German Defense Standards
استانداردهاي دفاعي آلمان
پیمایش استانداردها اشتراک :Subscribe
سبد خرید 0جستجو
جستجوی استاندارد
فهرست ناشران
دسته بندی ناشران

استانداردها

استانداردهای من
استانداردهای برگزیده
استانداردهای درخواستی

نماد اعتماد الکترونیکی