فارسی | English                                                                                                                                                خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
   Total Result : 1 - 10 of 674 for ACI

نتایج جستجو
ACI 130R  
ACI 130R 2019  تاریخچه  
NULL
500000 ریال  
ACI 201.3T  
ACI 201.3T 2019  تاریخچه  
NULL
500000 ریال  
ACI 222R  
ACI 222R 2019  تاریخچه  
Protection of Metals in Concrete Against Corrosion
500000 ریال  
ACI 225R  
ACI 225R 2019  تاریخچه  
Guide to the Selection and Use of Hydraulic Cements
500000 ریال  
ACI 228.1R  
ACI 228.1R 2019  تاریخچه  
In-Place Methods to Estimate Concrete Strength
500000 ریال  
ACI 310R  
ACI 310R 2019  تاریخچه  
Guide to Decorative Concrete
500000 ریال  
ACI 318-19  
ACI 318-19 2019  تاریخچه  
NULL
500000 ریال  
ACI 325.11R  
ACI 325.11R 2019  تاریخچه  
Accelerated Techniques for Concrete Paving
500000 ریال  
ACI 355.2  
ACI 355.2 2019  تاریخچه  
Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete and Commentary
500000 ریال  
ACI 364.1R  
ACI 364.1R 2019  تاریخچه  
Guide for Evaluation of Concrete Structures before Rehabilitation
500000 ریال  

 

« First    ‹ Previous   1 2 3 4     Next ›    Last »
 

 


سبد خرید 0جستجو
جستجوی استاندارد
فهرست ناشران
لیست استانداردها

استانداردها

استانداردهای من
استانداردهای برگزیده
استانداردهای درخواستی