فارسی | English                                                                                                                                                خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
   Total Result : 1 - 10 of 35 for HPS

نتایج جستجو
HPS N13.52  
HPS N13.52 2018  تاریخچه  
Personnel Neutron Dosimeters (Neutron Energies Less Than 20 MeV)
800000 ریال  
HPS N43.3  
HPS N43.3 2018  تاریخچه  
For General Radiation Safety Installations Using Non-Medical X-Ray and Sealed Gamma-Ray Sources, Energies Up to 10 MeV
800000 ریال  
HPS N43.17  
HPS N43.17 2018  تاریخچه  
Radiation Safety for Personnel Security Screening Systems Using X-Ray or Gamma Radiation
800000 ریال  
HPS N13.30  
HPS N13.30 2017  تاریخچه  
Performance Criteria for Radiobioassay
800000 ریال  
HPS N13.53  
HPS N13.53 2016  تاریخچه  
Control and Release of Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material (TENORM)
800000 ریال  
HPS N2.1  
HPS N2.1 2016  تاریخچه  
Radiation Symbol
800000 ریال  
HPS N13.11  
HPS N13.11 2015  تاریخچه  
Personnel Dosimetry Performance - Criteria for Testing
800000 ریال  
HPS N43.9  
HPS N43.9 2015  تاریخچه  
For Gamma Radiography - Specifications for the Design, Testing, and Performance Requirements for Industrial Gamma Radiography System Equipment Using Radiation Emitted by a Sealed Radioactive Source
800000 ریال  
HPS N13.44  
HPS N13.44 2014  تاریخچه  
Thyroid Phantom Used in Occupational Monitoring
800000 ریال  
HPS N13.37  
HPS N13.37 2014  تاریخچه  
Environmental Dosimetry - Criteria for System Design and Implementation
800000 ریال  

 

« First    ‹ Previous   1 2 3 4     Next ›    Last »
 

 


سبد خرید 0جستجو
جستجوی استاندارد
فهرست ناشران
لیست استانداردها

استانداردها

استانداردهای من
استانداردهای برگزیده
استانداردهای درخواستی