فارسی | English                                                                                                                                                خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
   Total Result : 1 - 10 of 68 for NTCIP

نتایج جستجو
NTCIP 1203  
NTCIP 1203 2011  تاریخچه  
Object Definitions for Dynamic Message Signs (DMS) Part 1
50000 ریال  
NTCIP 1203  
NTCIP 1203 2011  تاریخچه  
Object Definitions for Dynamic Message Signs (DMS) Part 2
50000 ریال  
NTCIP 1203  
NTCIP 1203 2010  تاریخچه  
Object Definitions for Dynamic Message Signs (DMS)
50000 ریال  
NTCIP 1209  
NTCIP 1209 2010  تاریخچه  
Object Definitions for Transportation Sensor Systems (TSS)
50000 ریال  
NTCIP 1210  
NTCIP 1210 2010  تاریخچه  
Field Management Stations û Part 1: Object Definitions for Signal System Masters
50000 ریال  
NTCIP 1103  
NTCIP 1103 2009  تاریخچه  
Transportation Management Protocols
50000 ریال  
NTCIP 9001  
NTCIP 9001 2009  تاریخچه  
(Pending)National Transportation Communications for ITS Protocol - NTCIP Guide
50000 ریال  
NTCIP 1104  
NTCIP 1104 2008  تاریخچه  
Center-to-Center Naming Convention Specification
50000 ریال  
NTCIP 1204  
NTCIP 1204 2008  تاریخچه  
National Transportation Communications for ITS Protocol - Object Definitions for Environmental Sensor Stations (ESS) v01.13; Includes Jointly Approved NTCIP 1204
50000 ریال  
NTCIP 1211  
NTCIP 1211 2008  تاریخچه  
Object Definitions for Signal Control and Prioritization
50000 ریال  

 

« First    ‹ Previous   1 2 3 4     Next ›    Last »
 

 


سبد خرید 0جستجو
جستجوی استاندارد
فهرست ناشران
لیست استانداردها

استانداردها

استانداردهای من
استانداردهای برگزیده
استانداردهای درخواستی