فارسی | English                                                                                                          خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
 
AMACOM The American Management Association
انجمن مديريت آمريکا
AMACOM AMACOM is the publishing arm of the American Management Association. Their broad range of offerings help readers worldwide enhance their personal and professional growth and reach into the future to understand emerging trends and cutting-edge thinking.
سال : 2018 تعداد :39 دسته :Special اشتراک :Subscribe پیمایش استانداردها >>


سبد خرید 0