فارسی | English                                                                                                          خانه | درباره ما | تماس با ما | راهنما و قوانین ورود | عضویت
 
FMVSS Federal motor vehicle safety
استانداردهاي انجمن ايمني خودرو فدرال موتور
FMVSS Federal Motor Vehicle Safety Standards are U.S. federal regulations specifying design construction performance and durability requirements for motor vehicles and regulated Automobile safety-related components systems and design features
سال : 2018 تعداد :212 دسته :Automotive اشتراک :Subscribe پیمایش استانداردها >>


سبد خرید 0